Annonsører

Er du annonsør? Da skal du vite det at aldri før har det vært så effektivt å annonsere til en leser enn nå. Lin Mag er del av en helt ny trend innen publisering. En trend som innebærer at annonsører kan rette sine annonser inn mot en meget spesifikk gruppe. Du kan sortere lesere etter kjønn, alder, inntekt, bosted, utdannelse, familieforhold samt 400 andre kriterier. På mange måter er Lin Mag sitt annonsørprogram bedre enn Facebook sitt, for vi vet så mye mer om våre lesere. Dette er supre nyheter for deg som er annonsør. For det første kan du skreddersy annonsene dine til å passe forskjellige lesergrupper. Dette betyr blant annet at istedetfor å lage en annonse for å annonsere for ett produkt, ja så lager du ti annonser for samme produkt, men med en annen fokus. På denne måten vil du få en mye mer effektiv annonsering, og responsen vil skyte i været. Aldri før har annonser vært så effektive. Vil du vite mer? Ring til Arthur Reitan i annonseavdelingen!