Bli klokere på verden rundt deg

Man tror kanskje at vi blir klokere og klokere på verden rundt oss siden vi er omgitt av informasjon hele tiden. IT står for informasjonsteknologi og det handler om nettopp – informasjon. Men er all informasjon like bra, og hvordan velger man den gode fremfor den dårlige informasjonen? Det kan du lese mer om her. 

Er all informasjon like bra?

Dette er et essensielt spørsmål når vi lever i et samfunn der vi deler informasjon i en uendelig strøm på internett. Det har gjort at det blir vanskeligere å velge hvilken informasjon vi trenger fordi så mye blir valgt for oss. Det gør også dessverre at vi kan få et litt ensidig nyhetsbilde der vi bare får presentert èn side av saken i stedet for et mer nyansert blikk på verden med flere stemmer og meninger som kanskje ikke er den samme som våres egen. Alle har godt av å få utfordret meningene sine litt en gang i mellom og se tingene fra en litt annen vinkel.

Det er interessant at internet og informasjonsteknologi har åpnet opp for et uendelig lager av informasjon som hele tiden fornyes og utbedres, men allikevel så blir vi mer sneversynte. Det kan i stor grad handle om at vi omgir oss med likere stemmer og ikke får så mange nyanser med i tankegangen som vi burde. Dette ble i større grad gjort for oss før når vi hovedsakelig fikk nyheter gjennom tv, radio og aviser – nå velger vi selv og vi blir valgt for gjennom sosiale medier. Gjør det oss dummere?

Både ja og nei, men det er lurt å følge med på relevante nyheter fra seriøse kilder som https://ranaposten.no/. Det er jo dessverre ikke sånn at all informasjon er bra informasjon og det er alltid sunt å bl litt utfordret. Er det en annen side av saken jeg er så skråsikker i? Finnes det eksperter som mener noe annet enn meg, og som kan begrunne det bedre? Det er sunt å være kritisk også til kilder. Prøv å søk i leksikon i stedet for wikipedia. Man skal ikke ta alt man leser på nettet for god fisk – det finnes mange synspunkter og flere måter å utfordre dem på som kan gjøre ditt bilde av verden mer nyansert.